Laat je zien!

Een sociale vaardigheids­training op haptonomische basis voor kinderen van 9 t/m 12 jaar;  die last hebben van hun verlegenheid of onzeker zijn in de omgang met anderen.

Praktische zaken

De training start op zaterdagochtend
25 mei  2019. Van 10.30 tot 12.00 uur en bestaat uit zes bijeenkomsten.
Vervolgdata zijn: 1, 8, 15, 22 en 29 juni
Aanmelden kan tot 10 mei.

De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.

De training is inclusief kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind en een telefonische terugkoppeling na afloop.
Kosten: 195 € ( -10% vanwege
het 10-jarig jubileum!) = 175€
Adres: Nijverheidsweg 6 in Culemborg.
Bij aanmelding willen wij graag de volgende gegevens ontvangen: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, school, groep en kort de reden van aanmelding.

Mocht je kind:

• last hebben van zijn verlegenheid;
• onzeker zijn in de omgang met anderen;
• moeilijk of ‘onhandig’ opkomen voor zichzelf;
• snel gespannen zijn
• lastige situaties willen vermijden
• moeite hebben om zich – letterlijk en figuurlijk – staande te houden
in contact met leeftijdgenoten, dan is deze training iets voor hem of haar.

 

Wat komt er aan de orde?

• (eerste) contact maken met de ander;
• hoe zeg je wat je leuk en niet leuk vindt;
• complimenten en kritiek zowel geven als ontvangen;
• reageren op plagen en/of pesten;
• ademhalings- en ontspanningsoefeningen;
• lichaamshouding; wat laat je zien en klopt dat?

 

Hoe doen we dat?

Door informatie, oefeningen en rollenspelen leert je kind onder andere verschillende oplossingen voor lastige situaties te vinden. Denk hierbij aan; hoe zeg je dat je iets niet leuk vindt of hoe maak je een praatje met iemand die je niet kent?
We gaan uit van wat het kind allemaal wèl kan, om van daaruit te oefenen met datgene waar het kind nog niet vaardig in is. Door lastige situaties samen te oefenen, krijgt je kind meer zicht op hoe hij anders met de situatie om zou kunnen gaan. Dat geeft zelfvertrouwen.
Een groep geeft hierbij veel herkenning en steun; je kind ontdekt dat hij niet de enige is die bepaalde sociale situaties lastig of eng vindt. We besteden veel aandacht aan een veilige omgeving, waardoor kinderen zichzelf durven te laten zien en spannende situaties met elkaar durven te oefenen.

 

Op haptonomische basis?

Haptonomie gebruikt het lijf en het voelen als uitgangspunt. Kinderen vertellen met hun houding, beweging en gebaren hoe het met ze is en hoe ze zich voelen. Enkele voorbeelden:
• een kind is onzeker en maakt zich in zijn houding klein of blijft op te grote afstand staan;
• het staat te wiebelen op zijn benen als hij een spreekbeurt moet geven;
• het krijgt het letterlijk benauwd als hij een onbekende wat moet vragen.

Tijdens de training maken we de kinderen bewust van wat er in hun lijf gebeurt in de voor hen spannende situaties. Hoe is hun lichaamshouding? Wat is het effect daarvan op henzelf maar ook op anderen? We doen oefeningen die hen leert:
• stevig en rechtop te staan;
• eigen kracht te voelen;
• ademhaling tot rust te brengen;
• onrust en spanning via hun lijf kwijt te raken.

Bovengenoemde oefeningen geven kinderen handvatten om zich ‘beter in hun lijf’ te voelen in bepaalde situaties.

‘De training was veel leuker dan ik had verwacht. En ik heb ook veel geleerd, bijvoorbeeld durven zeggen wat ik vind’
Esmee, 10 jaar
'Ik heb al 2 keer een jongen uit m'n klas gevraagd of hij wilde spelen. Dat wilde hij! Dat durfde ik eerst niet te vragen'
Roy, 9 jaar
‘Ik weet nu verschillende dingen die ik kan doen en zeggen als ze me pesten’
Tim, 11 jaar
'Het was fijn om een paar keer te oefenen met een praatje beginnen, soms door gewoon alleen maar een vraag te stellen'
Sharon, 10 jaar